O Zakladi


Zaklade u Hrvatskoj djeluju prema važećem Zakonu o zakladama. Zakon definira zakladu kao neprofitnu pravnu instituciju koja svoju imovinu odnosno prihode što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe. Dobrotvorna svrha se odnosi na potporu osobama kojima je potrebna pomoć i na opće korisne svrhe koje se odnose na unapređenje kulture, prosvjete, znanosti, sporta, zdravstva i drugih društvenih djelatnosti. Suština svake zaklade su ljudi, koji su se udružili da uz pomoć novca koji su izdvojili od svoje imovine ili ga na drugi način pribavili, svojim učešćem, naporom i radom ostvare općekorisne, plemenite i dobrotvorne ideje i ciljeve.

U osamdesetim godinama 20. stoljeća, razvojem gospodarstva i politike, filantropija i zakladništvo je oživjelo i zaklade su dobile na važnosti. Zaklade u razvijenim zemljama imaju veoma važnu ulogu u modernizaciji društava. Zahvaljujući poreznim poticajima, pojedinci i poduzeća osnivaju zaklade kako bi doprinijeli kvaliteti življenja, solidarnosti i razvoju ljudskih potencijala. U Europi postoje četiri različite kategorije zaklada; neovisne zaklade, zaklade trgovačkih društava, zaklade koje podupire vlada te zaklade koje prikupljaju sredstva u okviru kojih su i zaklade lokalnih zajednica.

Zaklada dr. Viktor Ružića osnovana je 2002. godine te od tada djeluje s jedinstvenim ciljem, a to jest promicanje općekorisnih i društvenih ciljeva. Ona je rezultat plemenite i humane nakane njenih osnivača i u funkciji je ostvarivanja kako ciljeva rotarijanskog pokreta općenito, tako i članova obitelji Ružić koji su je uz članove Rotary cluba Rijeka osnovali. Poseban cilj Zaklade je sačuvati uspomenu na plemeniti i moralni lik dr. Viktora Ružića, istaknutog i uglednog građanina Sušaka (Rijeke), pravnika, odvjetnika, ministra, obnašatelja banske časti, te jednog od osnivača i predsjedatelja Rotary cluba Sušak i guvernera Rotary distrikta br. 77 u rotarijanskoj godini 1932/33 i 1940/41.

Dr. Viktor Ružić (1893-1976), sin je Gjure Ružića (1834-1922), čovjeka koji je – od nadničara postao jedan od najbogatijih ljudi na Sušaku u Austro-Ugarskoj, odnosno Kraljevini SHS, tvorničara, graditelja Sušaka, mecene, podupiratelja hrvatskih nacionalnih vrijednosti i nadasve obiteljskog čovjeka.