Stipendije


Zaklada „dr. Viktor Ružić“, od svog osnivanja pa sve do 2015. godine nije ostvarivala nikakva sredstva, a ona s kojima je raspolagala uložila je u sudske i uprave troškove i razne pristojbe. Bez obzira na sve poteškoće Zaklada je pružala novčane potpore fizičkim osobama kojima nije imao tko pomoći, pružila je logistiku raznim manifestacijama i pravnim osobama
koje provode programe i projekte usmjerene na dobrobit talentirane djece i mladih, dodijelila je stipendije učenicima i studentima iz Primorsko – goranske županije tijekom njihovog redovitog školovanja i inoviranja znanja.

Stipendije se u pravilu dodjeljuju temeljem prethodno javnog poziva, pri čemu učestalost takvih javnih poziva ovisi o raspoloživim financijskim sredstvima Zaklade i godišnjem programu rada za svaku pojedinu akademsku godinu.

Pravo na stipendiju Zaklade „Dr. Viktor Ružić“ mogu ostvariti oni učenici/studenti koji udovoljavaju uvjetima propisanim općim aktima Zaklade, odnosno koji steknu dovoljan broj bodova sukladno odredbama javno objavljenog poziva za dodjelu stipendija.

Stipendije i novčane potpore dodjeljuju se: 

 1. redovnim studentima koji pohađaju preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili, preddiplomski stručni studij, odnosno specijalistički diplomski stručni studij.
 2. učenicima na redovnom srednjoškolskom obrazovanju, koji pohađaju javne srednje škole na području Republike Hrvatske.

Javni poziv za dodjelu stipendija, bit će uvijek objavljeni na službenim internetskim stranicama Zaklade, u rubrici „Natječaji i javni pozivi.“

Zaklada „Dr. Viktor Ružić“ je od svog osnutka do kraja akademske 2019/ 2020 godine, dodijelila 16 stipendija učenicima i studentima te im na taj način pružila financijsku podršku za potrebe njihovog školovanja.

 1. Među prvima je bila Sandra Klen – pijanistica koja je često nastupala na eventima vezanim za RC Rijeka, i u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu (Austrija i dr.).
 2. Erika Šimanić, studentica primijenjene umjetnosti do diplome.
 3. Marija Jović, polaznica Srednje glazbene škole Mirković.
 4. Valentina Košmerl, jednokratna školarina za razdoblje od 07. siječnja 2008. godine za četvrti razred osnovne glazbene škole Mirković, Opatija.
 5. Kristini Krulić, dipl. restauratorici, plaćena je specijalizacija u Firenci.
 6. Anne – Elisabeth Briggs iz Australije dobivala je novčanu potporu dok je bila na razmjeni u Republici Hrvatskoj.
 7. Zaklada je participirala u snošenju troškova doktorata dipl. arheologa Andreja Janeša.
 8. Od 1. rujna 2016. do 1. srpnja 2017. potpora za troškove glazbenog podučavanja dobivala je mlada i talentirana pjevačica Mia Negovetić.
 9. Od 1. rujna 2017. mjesečnu potporu u snošenju troškova glazbenog podučavanja i usavršavanja dobiva maloljetni gitarist Frano Živković, poznat po iznimnom glazbenom daru.
 10. Od 1. prosinca 2017. isplaćuje se stipendija Emiliji Rukavini, studentici iz Hreljina, koja studira solo pjevanje u klasi primadone Dunje Vejzović na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a traje do kraja studija ako stipendistica to opravda uspješno položenim
  semestrima i pjevačkim nastupima.
 11. Od 01. listopada 2019. isplaćuje se stipendija Anji Mirić, studentici strojarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a isplaćuje se na razdoblje od trajanja jedne akademske godine.
 12. Od 01. listopada 2019. isplaćuje se stipendija Marinu Numiću, studentu elektrotehnike na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a isplaćuje se na razdoblje od trajanja jedne akademske godine.
 13. Od 01. listopada 2019. isplaćuje se stipendija Marku Blažiću, studentu Fakulteta za menadžment u turizmu i gospodarstvu u Opatiji, a stipendija se isplaćuje na razdoblje od trajanja jedne akademske godine.
 14. Od 01. listopada 2019. isplaćuje se stipendija Marku Žagaru, učeniku Opće gimnazije Vladimir Nazor u Rijeci, a isplaćuje se na razdoblje od trajanja jedne akademske godine.
 15. Od 01. listopada 2019. isplaćuje se stipendija Alidi Cossetto, učenici Osnovne glazbene škole Ivana Matetić Ronjgova u Rijeci.
 16. Od 01. listopada 2018. do 30. lipnja 2020. godine isplaćuje se stipendija Mateu Žmaku za potrebe njegovog doktorskog studija u Beogradu.

Sljedeći javni poziv za dodjelu stipendija, Zaklada planira provesti u drugoj polovini rujna 2020. godine i to za učenike i studente koji pohađaju javne srednje škole i visoka sveučilišta na području Republike Hrvatske.