Zaklada «Dr. Viktor Ružić»

Rotary Palača Ružić
Strossmayerova 26/I
51000 Rijeka
Hrvatska (Croatia)

OIB/VAT: 91219790096
IBAN: HR00000000000

Zaklada «Dr. Viktor Ružić»

U smislu Zakona o zakladama i fundacijama ( NN 36/95, 61/01 ) zaklada je imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe. No Zakon je definirao zaklade samo u formalno pravnom smislu. Suština svake zaklade su ljudi, koji su se udružili da uz pomoć novca koji su izdvoili od svoje imovine ili ga na drugi način pribavili, da svojim učešćem, naporom i radom ostvare općekorisne, plamenite i dobrotvorne ideje i ciljeve…


Novosti