Natječaj za dodjelu stipendija

12. listopada 2021.

Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima za dodjelu sredstava kojima se ostvaruje svrha zaklade „Dr. Viktor Ružić“ iz Rijeke, Strossmayerova 26, Upravni odbor raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija za 7 (sedam) polaznika srednjih škola ili studente dodiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija uz slijedeće uvjete:

  • kandidati su redovni učenici srednje škole, odnosno studenti visokoškolske ustanove,
  • kandidatima je prosjek ocjena dosada završenih razreda srednje škole (za učenike prvog razreda srednje škole računa se i prosjek ocjena od petog do osmog razreda osnovne škole) ili položenih ispita ne manji od 4.5, odnosno adekvatan postotak usvojenog znanja u skladu sa ECTS bodovnim sustavom i to za svaku akademsku godinu s postotkom usvojenog znanja iznad 90% uz uvjet da nisu ponavljali akademsku godinu. (za studente prve godine preddiplomskog studija računa se i prosjek ocjena srednje škole, uspjeh na ispitima državne mature i ocjene do trenutka prijave, a za polaznike prve godine diplomskog studija prosjek ocjena na preddiplomskom studiju i ocjene do trenutka prijave)

Visina stipendije za učenike srednjih škola iznosi 1300,00 (tisućutristokuna) mjesečno, a za studente 1.800,00 (tisućuosamstokuna), te će se isplaćivati temeljem sklopljenog ugovora u razdoblju od 01. listopada 2021. do 30. lipnja 2022. godine.

Zahtjev za stipendiju i dokazima o upisanoj srednjoj školi, fakultetu, ocjenama i motivacijskim pismom podnosi se poštom ili osobno na adresu zaklade Strossmayerova 26, 51000 Rijeka uz naznaku „za natječaj“ ili na email zaklade: info@zaklada-dr-viktor-ruzic.hr

Rok za predaju prijava molbi je do 27 listopada 2021. godine.

O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obaviješteni u roku od 10 dana od dana isteka roka za prijavu.

Osobe odabrane za stipendiste zaklade dr. Viktor Ružić temeljem članka 16. Pravilnika sklapaju ugovor sa zakladom o međusobnim pravima i obvezama.


Prilozi