Djelatnost Zaklade


Temeljne djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Zaklade su:

  • najam stanova i poslovnih prostora
  • izdavačka djelatnost
  • organiziranje humanitarnih koncerata i drugih znanstvenih i kulturnih manifestacija

sve u svrhu prikupljanja sredstava za:

  1. pružanje stalne ili povremene materijalne potpore ljudima, a posebno djeci, kojoj je to uslijed neimaštine, bolesti, pretrpljene nesreće, zaostalosti u razvoju i sl. potrebno,
  2. stipendiranje, školovanje ili potpomaganje u podmirenju troškova školovanja, inoviranja znanja, specijalizacije, izlaganja i prezentiranja naučenog i ostvarenog, talentiranim učenicima, studentima i mladim umjetnicima koji za to imaju potrebu, i ispunjavaju druge propisane uvjete,
  3. pružanje materijalne potpore organizacijama, ustanovama i manifestacijama organiziranim u općekorisne svrhe na području znanosti i obrazovanja, socijale, zaštite prirode i kulturne baštine, promicanja pojedinih ekoloških i svih drugih društveno
    prihvatljivih ciljeva.
  4. Izdavačku djelatnost i humane projekte Zaklade
  5. održavanje i uređivanje Palače dr. Viktor Ružić kao kulturnog dobra u kojoj se nalazi Spomen soba Lovre pl. Matačića, Viktora i Gjoke Ružića.